Aktuális programok:

Március 9. Fogadóóra 17 órától

Március 10. Tájékoztató a Hit- és erkölcstan oktatásról

FELHÍVÁS!

2015. március 10-én 17 órától
tájékoztató lesz a szülőknek a

2015/2016-os tanévben

ELSŐS, MÁSODIKOS, HARMADIKOS,
ÖTÖDIKES, HATODIKOS és HETEDIKES

tanulók HIT és ERKÖLCSTAN oktatásról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!